நாடகர் கந்தையா ஸ்ரீகணேசனுடன் ஒரு சந்திப்பு

ஈழத்தில் இருந்து வருகை தந்திருக்கும் நாடகர் கந்தையா ஸ்ரீகணேசனுடன் ”தாயகத்தில் இன்று இலக்கியமும் சமூகமும்” என்ற பொருளில் இந்தச் சந்திப்பு இடம்பெறும் View More..


GET UPDATES


Our Sponsers