விடுதலைத் தீபங்கள்

1987 ஆம் ஆண்டு இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் என்ற பெயரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இரு நாடுகளின் சதியினாலும் துரோகத்தனத்தாலும் தங்கள் இன்னுயிரைப் பலி கொடுத்த ஈகைச்சுடர் லெப் கேணல் திலீபன், லெப் கேணல் குமரப்பா,லெப் கேணல் புலேந்திரன் முதல் பெண் மாவீரரான 2ஆம் லெப் மாலதி உட்பட அனைத்து மாவீரர்களுக்கும் அப்பாவிப் பொதுமக்களுக்குமான கனடியத் தமிழரின் வீர வணக்க நிகழ்வு. View More..


GET UPDATES


Our Sponsers