கனடாவில் உச்சம் தொட்ட வீட்டு வாடகை: நெருக்கடியில் மக்கள்!

©   Thedipaar
©   Thedipaar
Font size:
Print

கனடாவில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் வாடகை தொகை 9.3 வீதமாக அதிகரித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பீடு செய்யும் போது இது மிக அதிகம் என Rentals.ca மேற்கொண்ட ஆய்வுகளின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

கனடாவில் ஒரு படுக்கை அறையைக் கொண்ட வீடு ஒன்றின் சராசரி வாடகை 1915 டொலர்களாக பதிவாகியுள்ளது. கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பீடு செய்யும் போது 11.6 வீதமாக வாடகைத் தொகை அதிகரித்துள்ளது.

இரண்டு படுக்கை அறைகளைக் கொண்ட வீடு ஒன்றின் சராசரி வாடகைத் தொகை 22 95 டொலர்களாக பதிவாகியுள்ளது.

Related Posts