முஜிபுர் ரஹ்மான் சபாநாயகர் முன்னிலையில் சத்தியப்பிரமாணம்

©   Thedipaar
©   Thedipaar
Font size:
Print

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தேசியப்பட்டியல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக முஜிபுர் ரஹ்மான் சபாநாயகர் முன்னிலையில் பதவியேற்றுக்கொண்டார். (P)

முன்னாள் தவிசாளர் தலைமையில் சட்டவிரோத காணி பிடிப்பு | Thedipaar News

Related Posts