உயர்தர பரீட்சை விடைத்தாள்களை மீள் திருத்தம் செய்ய விண்ணப்பம்!

©   Thedipaar
©   Thedipaar
Font size:
Print

க.பொ.த உயர்தர (2023/2024) பரீட்சையின் விடைத்தாள்களை மீள் திருத்தம் செய்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் ஜூன் 05ஆம் திகதி முதல் ஜூன் 19ஆம் திகதி வரை ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தங்கள் விண்ணப்பங்களை ஒன்லைன் மூலம் மட்டுமே அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். (P)


Related Posts